Weatronic BAT 64.

Weatronic BAT 64.

W 2015 r. pojawiła się na rynku nowa aparatura 2,4 Ghz niemieckiej firmy Weatronic BAT 64. Jest to...

Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka Junsi iCharger 4010 Duo to kolejna zaawansowana dwukanałowa ładowarka dla wymagających...

Graupner Polaron EX

Graupner Polaron EX

W sprzedaży pojawiła się nowa dwukanałowa ładowarka Graupner Polaron EX.Nowatorska pionowa...

 • Weatronic BAT 64.

  Weatronic BAT 64.

  niedziela, 28 kwiecień 2013 12:22
 • Ładowarka iCharger 4010 Duo

  Ładowarka iCharger 4010 Duo

  sobota, 25 kwiecień 2015 14:59
 • Graupner Polaron EX

  Graupner Polaron EX

  środa, 13 maj 2015 17:18

Regulamin Lotniska

 • Redaktor

  Regulamin korzystania z lotniska:

 1. Prawo korzystania z lotniska modelarskiego przysługuje wyłącznie członkom Stowarzyszenia, którzy mają ważne przepustki wydane przez WOSWL,opłacone bieżące składki członkowskie oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z lotami modelami latającymi.
 2. Przed przystąpieniem do lotów należy pobrać i wywieśić  na  lotnisku  tablicę informacyjną o aktualnie zajętych kanałach radiowych.
 3. Każdy uprawniony do odbywania lotów przed włączeniem nadajnika zobowiązany jest zapoznać się ze stanem zajętych kanałów na tablicy kanałów, a następnie zawiesić znaczek na numerze kanału który zajmuje.  Członkowie Stowarzyszenia jako odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo na lotnisku informują telefonicznie służby dyżurne WOSWL o rozpoczętycyh lotach podając ilość osób przebywających na lądowisku.
 4. Parkowanie samochodów oraz obsługa modeli przed lotami może się odbywać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 5. Start modelu jak również jego lądowanie może nastąpić z pasa startowego lub ze strefy poza pasem startowym.
 6. Przebywanie na pasie startowym jest zabronione, z wyjątkiem postawienia modelu na starcie i zabrania po lądowaniu. Przed wejściem na pas startowy należy zapoznać się ze stanem modeli w powietrzu, a następnie głośno zakomunikować: START lub LĄDOWANIE, celem poinformowania modelarzy aktualnie pilotujących modele.
 7. Sterujący modelami znajdującymi się w powietrzu mogą przebywać wyłącznie w strefie między stanowiskami obsługi modeli a pasem startowym.
 8. Loty modelami należy odbywać wyłącznie nad pasem startowym i pozostałym obszarem lotniska. Bezwzględnie zabrania się latać modelami nad parkującymi samochodami i nad strefą obsługi modeli.
 9. Żadnemu  uprawnionemu do korzystania z lotniska członkowi Stowarzyszenia nie nie mogą towarzyszyć osoby nieposiadające ważnej przepustki do przebywania na lotnisku.
 10. Po zakończeniu lotów przez osobę indywidualną, należy zdjąć znaczek z numeru kanału który był zajęty.
 11. Po zakończeniu lotów należy zdjąć  tablicę informacyjną kanałów i zostawić ją u dyżurnego.
 12. Każdy uprawniony do odbywania lotów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z lotniska modelarskiego ! Szczególnie niebezpieczne zdarzenia na lotnisku wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu , będą analizowane przez Zarząd Stowarzyszenia, który będzie podejmował decyzje dyscyplinarne.