Weatronic BAT 64.

Weatronic BAT 64.

W 2015 r. pojawiła się na rynku nowa aparatura 2,4 Ghz niemieckiej firmy Weatronic BAT 64. Jest to...

Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka Junsi iCharger 4010 Duo to kolejna zaawansowana dwukanałowa ładowarka dla wymagających...

Graupner Polaron EX

Graupner Polaron EX

W sprzedaży pojawiła się nowa dwukanałowa ładowarka Graupner Polaron EX.Nowatorska pionowa...

 • Weatronic BAT 64.

  Weatronic BAT 64.

  niedziela, 28 kwiecień 2013 12:22
 • Ładowarka iCharger 4010 Duo

  Ładowarka iCharger 4010 Duo

  sobota, 25 kwiecień 2015 14:59
 • Graupner Polaron EX

  Graupner Polaron EX

  środa, 13 maj 2015 17:18

Deklaracja

 • Redaktor
                        ........................., dnia   ...........................................

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW MODELARSKICH
DEKLARACJA
                                                                                                                                                                                          
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportów Modelarskich we Wrocławiu. Zapoznałem się z treścią Regulaminu  Stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

...........................................
                                        podpis kandydata


W przypadku wnioskodawcy młodszego niż 16 lat podpis rodzica lub opiekuna  ....................................................
                                        podpis opiekuna
Składka roczna wynosi 150- - opłacana z góry za cały rok.   
Wpisowe : do 16 lat bez opłaty, 16-18 lat 50 zł,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANE WNIOSKODAWCY
Proszę wypełnić drukowanymi literami.           Dane wyłącznie do celów klubowych.


NAZWISKO     ........................................................................................................................................................................................................

IMIONA  1.  ...........................................................................................   2.   ........................................................................................................

DATA URODZENIA   ..........................................................................   PESEL  .................................................................................................

TELEFONY: DOM ....................................,  FAX ....................................,  PRACA  ...................................., MOBILE .......................................

ADRES     KOD ............................  POCZTA  ............................................................... MIEJSCOWOŚĆ  .........................................................

ULICA  ............................................................................................................................................   NR. DOMU  ....................... /  ....................

ADRES WWW   ..............................................................................  E – MAIL  ...................................................................................................

STAŻ MODELARSKI…………………………………………………

WPROWADZAJĄCY:

1…………………………………………………………………………


2…………………………………………………………………………


3…………………………………………………………………………


4…………………………………………………………………………NAZWA UBEZPIECZYCIELA…………………………………………….                            NR POLISY…………………………………


OKRES UBEZPIECZENIA………………………………………………..                              KWOTA UBEZPIECZENIA………………..

.......................................................................................................................................................................................


Wypełnia przedstawiciel
ADNOTACJE O PRZYJĘCIU

Przyjęto w poczet członków uchwałą nr.  ....................................  z dnia ...................................
Podpis przedstawiciela